Sobota, 6 Maja 2023

Dusza nasza oczekuje Pana, On pomocą naszą i tarczą naszą. W nim bowiem raduje się serce nasze, bo zaufaliśmy jego świętemu imieniu. (Ps 33,20-21)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblijne Cytaty

Piątek, 5 Maja 2023

Nie bój się, bo Ja jestem z tobą. (Iz 43,5)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblia Na Każdy Dzień

Czwartek, 4 Maja 2023

Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. (Rzymian 8,13)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Ewangelia Na Codzień

Środa, 3 Maja 2023

Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie Świętego – to rozum. (Przypowieści Salomona 9,10)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblijne Cytaty

Wtorek, 2 Maja 2023

Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. (Rz 8,10)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblia Na Każdy Dzień

Poniedziałek, 1 Maja 2023

A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie. (Mt 6,7-8)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Ewangelia Na Codzień

Niedziela, 30 Kwietnia 2023

Bo nie ze wschodu, ani z zachodu, ani z pustyni, ani z gór przychodzi sąd, lecz Bóg jest sędzią, tego poniża, tamtego wywyższa. (Ps 75,7-8)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblijne Cytaty

Sobota, 29 Kwietnia 2023

Bo jak ziemia wydaje swoją roślinność i jak w ogrodzie kiełkuje to, co w nim zasiano, tak Wszechmocny Pan rozkrzewi sprawiedliwość i chwałę wobec wszystkich narodów. (Iz 61,11)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblia Na Każdy Dzień

Piątek, 28 Kwietnia 2023

Bóg, który mię opasuje mocą, a uczynił doskonałą drogę moją. Nogi moje czyni rącze jak u łani i na wyżynach postawił mnie. (Ps 18,33-34)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Ewangelia Na Codzień

Czwartek, 27 Kwietnia 2023

O, jak słodkie jest słowo twoje dla podniebienia mego, słodsze niż miód dla ust moich. (Ps 119,103)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblijne Cytaty