Poniedziałek, 29 Maja 2023

Miłuję cię, Panie, mocy moja. Pan skałą i twierdzą moją, i wybawieniem moim, Bóg mój opoką moją, na której polegam. Tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją. Wołam: Niech będzie Pan pochwalony! (Ps 18,2-4)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Ewangelia Na Codzień

Sobota, 27 Maja 2023

Oto nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić. Gdyż gwiazdy niebios i ich planety nie dadzą swojego światła, słońce zaćmi się zaraz, gdy wzejdzie, a księżyc nie błyśnie swym światłem. (Iz 13,9-10)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblijne Cytaty

Wtorek, 23 Maja 2023

Tygiel wytapia srebro, a piec złoto, lecz Pan bada serca. (Przypowieści Salomona 17,3)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblia Na Każdy Dzień

Piątek, 19 Maja 2023

I spocznie na nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. (Iz 11,2-4)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Ewangelia Na Codzień

Poniedziałek, 15 Maja 2023

Strzeż mię, Boże, bo w tobie szukam schronienia! Rzekłem do Pana: Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza tobą. (Ps 16,1-2)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblijne Cytaty

Czwartek, 11 Maja 2023

Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. (2 Tym 2,3)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblia Na Każdy Dzień

Środa, 10 Maja 2023

Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. (2 Tym 2,1-2)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Ewangelia Na Codzień

Wtorek, 9 Maja 2023

Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest. (J 8,58)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblijne Cytaty

Poniedziałek, 8 Maja 2023

Miłość i wierność oczyszczają od winy, a dzięki bojaźni Pana stronimy od złego. (Przypowieści Salomona 16,6)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblia Na Każdy Dzień

Niedziela, 7 Maja 2023

Błogosławiony niech będzie Pan! Codziennie dźwiga ciężary nasze Bóg, zbawienie nasze. (Ps 68,20)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Ewangelia Na Codzień