Poniedziałek, 29 Maja 2023

Miłuję cię, Panie, mocy moja. Pan skałą i twierdzą moją, i wybawieniem moim, Bóg mój opoką moją, na której polegam. Tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją. Wołam: Niech będzie Pan pochwalony! (Ps 18,2-4)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Ewangelia Na Codzień

Sobota, 27 Maja 2023

Oto nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić. Gdyż gwiazdy niebios i ich planety nie dadzą swojego światła, słońce zaćmi się zaraz, gdy wzejdzie, a księżyc nie błyśnie swym światłem. (Iz 13,9-10)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblijne Cytaty

Poniedziałek, 15 Maja 2023

Strzeż mię, Boże, bo w tobie szukam schronienia! Rzekłem do Pana: Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza tobą. (Ps 16,1-2)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblijne Cytaty

Czwartek, 11 Maja 2023

Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. (2 Tym 2,3)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblia Na Każdy Dzień

Środa, 10 Maja 2023

Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. (2 Tym 2,1-2)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Ewangelia Na Codzień

Wtorek, 9 Maja 2023

Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest. (J 8,58)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblijne Cytaty

Poniedziałek, 8 Maja 2023

Miłość i wierność oczyszczają od winy, a dzięki bojaźni Pana stronimy od złego. (Przypowieści Salomona 16,6)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblia Na Każdy Dzień

Sobota, 6 Maja 2023

Dusza nasza oczekuje Pana, On pomocą naszą i tarczą naszą. W nim bowiem raduje się serce nasze, bo zaufaliśmy jego świętemu imieniu. (Ps 33,20-21)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblijne Cytaty

Piątek, 5 Maja 2023

Nie bój się, bo Ja jestem z tobą. (Iz 43,5)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblia Na Każdy Dzień

Czwartek, 4 Maja 2023

Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. (Rzymian 8,13)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Ewangelia Na Codzień