Sobota, 27 Maja 2023

Oto nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości i płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić. Gdyż gwiazdy niebios i ich planety nie dadzą swojego światła, słońce zaćmi się zaraz, gdy wzejdzie, a księżyc nie błyśnie swym światłem. (Iz 13,9-10)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblijne Cytaty

Poniedziałek, 15 Maja 2023

Strzeż mię, Boże, bo w tobie szukam schronienia! Rzekłem do Pana: Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza tobą. (Ps 16,1-2)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblijne Cytaty

Czwartek, 11 Maja 2023

Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. (2 Tym 2,3)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblia Na Każdy Dzień

Wtorek, 9 Maja 2023

Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest. (J 8,58)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblijne Cytaty

Poniedziałek, 8 Maja 2023

Miłość i wierność oczyszczają od winy, a dzięki bojaźni Pana stronimy od złego. (Przypowieści Salomona 16,6)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblia Na Każdy Dzień

Czwartek, 4 Maja 2023

Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie; ale jeśli Duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. (Rzymian 8,13)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Ewangelia Na Codzień

Wtorek, 2 Maja 2023

Jeśli jednak Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. (Rz 8,10)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblia Na Każdy Dzień

Poniedziałek, 1 Maja 2023

A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie. (Mt 6,7-8)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Ewangelia Na Codzień

Niedziela, 30 Kwietnia 2023

Bo nie ze wschodu, ani z zachodu, ani z pustyni, ani z gór przychodzi sąd, lecz Bóg jest sędzią, tego poniża, tamtego wywyższa. (Ps 75,7-8)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblijne Cytaty

Czwartek, 27 Kwietnia 2023

O, jak słodkie jest słowo twoje dla podniebienia mego, słodsze niż miód dla ust moich. (Ps 119,103)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblijne Cytaty