Sobota, 15 Kwietnia 2023

Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo jego panuje nad wszystkim. (Ps 103,19)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: https://www.facebook.com/biblijnecytaty

Czwartek, 13 Kwietnia 2023

Baczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim. (1 Tesaloniczan 5,15)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Ewangelia Na Codzień

Poniedziałek, 27 Marca 2023

Utwierdź moje kroki w twoim słowie, niech nie panuje nade mną żadna nieprawość. (Ps 119,133)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblia Dla Ciebie

Czwartek, 23 Marca 2023

Wszyscy bowiem umrzemy z pewnością, i [jesteśmy] jak woda rozlana po ziemi, której już zebrać niepodobna, Bóg jednak nie zabiera życia w ten sposób. Obmyśl więc sposoby, aby wygnaniec dłużej nie pozostawał na wygnaniu. (2 Sm 14,14)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Ewangelia Na Codzień

Sobota, 18 Marca 2023

Kto zna moje przykazania i postępuje według nich, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, doświadczy miłości mego Ojca i Ja także go umiłuję i mu się objawię. (J 14,21)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblia Dla Ciebie

Piątek, 17 Marca 2023

Czy może kobieta zapomnieć o swym niemowlęciu? Czy może nie miłować dziecka swego łona? Lecz gdyby nawet ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie! (Iz 49,15)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Ewangelia Na Codzień

Wtorek, 14 Marca 2023

Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. (Ef 2;10)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Ewangelia Na Codzień

Poniedziałek, 13 Marca 2023

Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków. (Jk 2,26)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblijne Cytaty

Niedziela, 12 Marca 2023

Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają i podnosi wszystkich zgnębionych. (Ps 145,15)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblia Dla Ciebie

Sobota, 11 Marca 2023

Jeśli łaknie twój nieprzyjaciel, nakarm go chlebem, a jeśli pragnie, napój go wodą. (Prz 25,21)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Ewangelia Na Codzień