Czwartek, 11 Maja 2023

Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. (2 Tym 2,3)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblia Na Każdy Dzień

Środa, 10 Maja 2023

Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. (2 Tym 2,1-2)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Ewangelia Na Codzień

Poniedziałek, 1 Maja 2023

A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie. (Mt 6,7-8)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Ewangelia Na Codzień

Poniedziałek, 24 Kwietnia 2023

Wykrzykujcie radośnie i weselcie się w Panu, swoim Bogu, gdyż da wam obfity deszcz jesienny i ześle wam, jak dawniej deszcz, deszcz jesienny i wiosenny. (Joela 2,23)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblijne Cytaty

Piątek, 21 Kwietnia 2023

Ja, Ja jestem tym, który was pociesza. (Izajasza 51,12)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblijne Cytaty

Środa, 19 Kwietnia 2023

W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim i we wszystkich. (Kolosan 3,11)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Ewangelia Na Codzień

Wtorek, 18 Kwietnia 2023

Pogodne spojrzenie rozwesela serce, a dobra nowina krzepi kości. (Przypowieści Salomona 15,30)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblijne Cytaty

Niedziela, 16 Kwietnia 2023

Błogosławcie Panu, wszystkie dzieła jego na wszystkich miejscach panowania jego! Błogosław, duszo moja, Panu! (Ps 103,22)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Ewangelia Na Codzień

Poniedziałek, 10 Kwietnia 2023

Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. (J 15,12-13)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Ewangelia Na Codzień

Sobota, 8 Kwietnia 2023

Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane. (Łk 6,37-38)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblia Na Każdy Dzień