Piątek, 7 Kwietnia 2023

Obmyjcie się i oczyśćcie; usuńcie sprzed moich oczu zło waszych uczynków; przestańcie źle czynić. (Iz 1,16)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Ewangelia Na Codzień

Czwartek, 6 Kwietnia 2023

Odrzućcie więc wszelką plugawość oraz bezmiar zła i z łagodnością przyjmijcie zaszczepione w was słowo, które może zbawić wasze dusze. (Jakuba 1:21)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblijne Cytaty

Wtorek, 4 Kwietnia 2023

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? (Łk 6,41)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Ewangelia Na Codzień

Poniedziałek, 3 Kwietnia 2023

Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli będziecie się wzajemnie miłować. (J 13,35)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblijne Cytaty

Sobota, 1 Kwietnia 2023

Pan przebacza twoje winy, leczy wszystkie twe słabości. (Ps 103,3)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Ewangelia Na Codzień

Piątek, 31 Marca 2023

O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. (Flp 4,6-7)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblijne Cytaty

Czwartek, 30 Marca 2023

A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. (J 12,26)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblia Dla Ciebie

Środa, 29 Marca 2023

Wyrwie mnie też Pan ze wszelkiego złego uczynku i zachowa dla swojego królestwa niebieskiego. Jemu chwała na wieki wieków. Amen. (II Tym 4,18)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Ewangelia Na Codzień

Wtorek, 28 Marca 2023

Ja zaś jestem ubogi i nędzny, ale Pan troszczy się o mnie. Ty jesteś wspomożycielem moim i wybawca; Boże mój, nie zwlekaj! (Ps 40,18)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblijne Cytaty

Poniedziałek, 27 Marca 2023

Utwierdź moje kroki w twoim słowie, niech nie panuje nade mną żadna nieprawość. (Ps 119,133)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblia Dla Ciebie