Czwartek, 23 Marca 2023

Wszyscy bowiem umrzemy z pewnością, i [jesteśmy] jak woda rozlana po ziemi, której już zebrać niepodobna, Bóg jednak nie zabiera życia w ten sposób. Obmyśl więc sposoby, aby wygnaniec dłużej nie pozostawał na wygnaniu. (2 Sm 14,14)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Ewangelia Na Codzień

Wtorek, 21 Marca 2023

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem! (Ps 29,11)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblia Dla Ciebie

Poniedziałek, 20 Marca 2023

Miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. (1 J 3,18)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Ewangelia Na Codzień

Niedziela, 19 Marca 2023

Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. (Mt 25,40)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblijne Cytaty

Sobota, 18 Marca 2023

Kto zna moje przykazania i postępuje według nich, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, doświadczy miłości mego Ojca i Ja także go umiłuję i mu się objawię. (J 14,21)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblia Dla Ciebie

Niedziela, 12 Marca 2023

Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają i podnosi wszystkich zgnębionych. (Ps 145,15)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblia Dla Ciebie

Piątek, 24 Lutego 2023

A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. (J 12,26)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Biblijne Cytaty

Wtorek, 7 Lutego 2023

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. (1 Kor 13,1)

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Ewangelia Na Codzień

Sobota, 4 Lutego 2023

5 BARIER ODDALAJĄCYCH NAS OD BOGA. Dlaczego Warto Zacząć Działać Już Dziś Aby Poprawić Naszą Komunikację Z Bogiem i Naszą Relację z Nim?

Bardzo ciekawe, inspirujące Biblijne nauczanie. Naprawdę warto posłuchać.

Więcej Słowa Bożego znajdziesz na stronie: Ewangelia Na Codzień